ανθίστημι

ανθίστημι
(Α)
βλ. ανθίσταμαι.

Dictionary of Greek. 2013.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ἀντιστάμενον — ἀνθίστημι set against pres part mp masc acc sg (ionic) ἀνθίστημι set against pres part mp neut nom/voc/acc sg (ionic) ἀνθίστημι set against aor part mid masc acc sg ἀνθίστημι set against aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιστάντα — ἀνθίστημι set against pres part act neut nom/voc/acc pl (ionic) ἀνθίστημι set against pres part act masc acc sg (ionic) ἀνθίστημι set against aor part act neut nom/voc/acc pl ἀνθίστημι set against aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιστάντων — ἀνθίστημι set against pres part act masc/neut gen pl (ionic) ἀνθίστημι set against pres imperat act 3rd pl (ionic) ἀνθίστημι set against aor part act masc/neut gen pl ἀνθίστημι set against aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιστῇ — ἀνθίστημι set against pres subj mp 2nd sg (ionic) ἀνθίστημι set against pres subj act 3rd sg (ionic) ἀνθίστημι set against aor subj mid 2nd sg ἀνθίστημι set against aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνθέστατον — ἀνθίστημι set against plup ind act 2nd dual ἀνθίστημι set against perf imperat act 2nd dual ἀνθίστημι set against perf ind act 2nd dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιστᾶσαν — ἀνθίστημι set against pres part act fem acc sg (ionic) ἀνθίστημι set against aor part act fem acc sg ἀνθίστημι set against aor part act neut nom/voc/acc sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιστᾶσι — ἀνθίστημι set against pres part act masc/neut dat pl (ionic) ἀνθίστημι set against pres ind act 3rd pl (ionic) ἀνθίστημι set against aor part act masc/neut dat pl (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιστήσει — ἀνθίστημι set against aor subj act 3rd sg (epic) ἀνθίστημι set against fut ind mid 2nd sg ἀνθίστημι set against fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιστήσω — ἀνθίστημι set against aor subj act 1st sg ἀνθίστημι set against fut ind act 1st sg ἀνθίστημι set against aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιστήσῃ — ἀνθίστημι set against aor subj mid 2nd sg ἀνθίστημι set against aor subj act 3rd sg ἀνθίστημι set against fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”